Kaupade ja Teenuste ning täiendavate teenuste hinnad
Kodulehel müüdavate Kaupade ja Teenuste hinnad on toodud eurodes 
Hindadele ei lisandu käibemaksu 20% kuid lisandub transporditasu kui selleks soovi on.
CARE EESTI OÜ ei ole käibemaksukohuslane.

Kaupmehel  on õigus korrigeerida tema poolt pakutava Kauba või Teenuse hinda. Kui Kasutaja sõlmis Müügilepingu enne hinna muudatuste avaldamist Kodulehel, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli Kodulehel 
kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil.
 
Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Kasutaja soovib Kaupa toimetada erinevatele aadressidele tuleb teha erinevad tellimused või tuleb tasuda 
kauba transpordi eest erinevatele aadressidele eraldi.
Kauba kättetoimetamise eest Kasutajale vastutab täielikult Vedaja ehk transpordi teenust osutav ettevõte. 
CARE EESTI Kauba kättetoimetamise eest ei vastuta.

CARE EESTI  ei vastuta Kaupade kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest , kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
 
Kauba Kasutajale kättetoimetamise kohustus loetakse täidetuks Kauba üleandmisel Kasutajale endale või tema esindajale. Muuhulgas (ja arvestades Kasutustingimustes toodud erilisi piiranguid) loetakse esindajaks Kasutaja elu- või asukohas asuvad isikud, kes Kaubad vastu võtavad. Kaupade juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Kasutajale üle Kauba üleandmise hetkel.
 
Kui Kaup mis toimetatakse kohale Vedajaga ja Kaubal esineb (väliseid) vigastusi, on Kasutajal õigus Kaupa mitte vastu võtta ja märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Allkirjastades saatelehe kinnitab Kasutaja, et Kauba  üleandmise momendil oli pakend terve ja  ta on rahul Kaubaga ning  seisundiga 
(Kaubal ei ole väliseid vigastusi). Kuller toimetab kauba Kasutaja (Ostja)märgitud kohaletoimetamisaadressi välisukseni.
 
Eritellimusena valmistatud toodet / tooteid ei saa tagastada.  (võlaõigusseaduse § 56 lg 1). 
Kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis ning taganemisavaldus peab 
olema Kaupmehele saadetud kirjalikult Kaupmehe e-posti aadressil  info@kaubamaja24.eu
tähtaja (so 14 päeva) jooksul alates Kauba kättesaamisest  
Punkt kehtib ainult füüsilisest isikust Tellijale ega laiene juriidilisele isikule

Kui Kasutaja on Müügilepingust taganenud ning Kaubal ei esine puudusi, kannab Kaupmees tagastatud kauba eest raha tagasi 100% aga me arvestame ostuhinnast maha kauba transpordikulu ning tellimuse käsitlemise kulud  10% kauba ostuhinnast.
 
Tagastatav summa makstakse 7 päeva jooksul Tellija pangakontole ( samale kontole kust tasuti esialgselt kauba eest) .
Tagastamisele ei kuulu Kauba saatmiskulu mis tasuti kauba tellimisel või kauba tagastamisel 14 päeva jooksul . Selle kulu kannab Klient ehk kauba tellija ( Kui kaubal ei esine puudusid)
Kui tagastatav kaup on defektiga või praak ja see ilmnes kohe kauba vastu võtmisel
kuid mitte hiljem kui 14 päeva siis tagasi saadetud kauba transpordi kulu kannab Kaupmees kuid mitte rohkem kui on odavaim teenuse hind kauba saatmisel.

Kui tagastatav Kaup on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kasutaja poolt mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise, ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või muu Kasutaja tegevusest tingitud asjaolu tõttu, siis jääb Kaupmehele õigus kaupa mitte vastu võtta. 
Tarbijal on  õigus tekkinud situatsioonis süüdlase tuvastamiseks 
kasutada sõltumatu eksperdi abi. Sõltumatu ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Kasutaja ja Kaupmehe vahel, v.a juhul kui ühe poole seisukoht osutub ilmselgelt põhjendamatuks. Sellisel juhul maksab kulude eest pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.
 
Kaupmees  jätab endale õiguse tühistada Kasutaja tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud Kaupa juhul, kui tegemist oli Kasutajale spetsiaalselt  valmistatud eritellimuse tootega ( kott-toolid, tumbad, sohvad, rulood- ja aknakatted) Eritellimuseks  loetakse tellimusi, mis on täidetud lähtuvalt Kasutaja erisoovist (joonisest, edastatud mõõtmetest, viimistlussoovist , suurustest jne.);
 
Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis. 
Kui kaup on kasutatud, siis CARE EESTI juhindub mõistliku kasutuse põhimõttest. Kasutajal tuleb ostetud kauba originaalpakend avada ettevaatlikult, seda mitte rikkudes. Kaubal pevad olema kõik tehase kleebised ning seerianumber, samuti peab tagastamisel olema originaalpakendil alles tehase kleebised ja seerianumbrid.
Kaupmehel ei ole kohustust võtta tagasi kergestiriknevaid Kaupu toiduained, lilled jms kosmeetikat ja nahahooldustooteid; piercing ehted, perioodiliselt ilmuvaid trükiseid, ilutulestikuraketid jms tooted. 
Kaupmehel ei ole kohustust tagasi võtta järgmisi Kaupu, kui nende pakend on avatud: pesu, sukad, ujumisriided, audio- ja videosalvestised, tarkvara.
 
Kauba defekti ilmnemisel kohustub Kasutaja koheselt teavitama Kaupmeest probleemist e-posti teel: info@kaubamaja24.eu
CARE EESTI ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kasutajale kättetoimetamise aegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate Kasutustingimuste raames.
CARE EESTI ei kompenseeri Kasutajale mis tahes kaudset kahju, s.h saamata jäänud tulu.
Tarbija on teadlik ja nõustub, et Kasutustingimuste aktsepteerimisega annab ta CARE EESTI OÜ-le nõusoleku saata endale kommertsteadaandeid, uudiskirju, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi. 
 
Intellektuaalne omand
15.1. CARE EESTI Kodulehekülg www.kaubamaja24.eu  ja kogu selle sisu, sh kuid 
mitte ainult CARE EESTI kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, 
tekstid, CARE EESTI kaubamärk jms on CARE EESTI intellektuaalne omand või tema 
poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. 
Kõik eespoolnimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, 
mida ei ole Kaupmehel ega Kasutajatel õigus CARE EESTI kirjaliku loata 
ühelgi juhul kasutada.
 
Privaatsuse ja andmekaitsetingimuste aktsepteerimine
Kodulehe Kasutustingimustega nõustumisel kinnitavad Kasutaja ja Kaupmees, 
et nad on tutvunud CARE EESTI OÜ Privaatsus- ja Andmekaitsetingimustega ja 
aktsepteerivad seda täielikult ja mööndusteta.
 
Muud tingimused
Kasutajad ja Kaupmees aktsepteerivad Kodulehel esinevad trükivigu, ebatäpsusi või muid tekkivaid vigu ning aktsepteerivad, et neid ei saa ühelgi juhul tõlgendada CARE EESTI OÜ kahjuks.
Kodulehel kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega.
Kodulehe kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja, CARE EESTI ja 
Kaupmehe vahel kohaldatakse käesolevaid Kasutustingimusi, muid 
Poolte vahelisi suhteid reguleerivaid akte ja Eesti Vabariigi õigust.

Tellitud kauba hoiustamine
Tellitud kaupa hoiustame laos kuni 7 päeva tasuta. 
Kui soovite tellitud kaupa hoiustada meie laos kauem, lisandub tellimuse 
summale hoiustamise tasu 1eur iga tasuta hoiuaega ületanud päeva eest.

 
Koduleht Elitec'st